Nejčastější chyby při nákupu nemovitostí

Při koupi nového rodinného domu nebo bytu nejde o malé peníze.
Většinou jde o nejdražší věc, kterou si v životě kupujete. Často
musíte investovat celoživotní úspory, nebo si nechat nemovitost
financovat bankou. Koupě nemovitosti je zásadní životní
investice, a proto bychom měli věnovat okolnostem jejího výběru
a průběhu náležitou pozornost.

• Jakých chyb se můžeme vyvarovat?

Lokalita nemovitosti

Prozkoumejte okolí. Důležitá je občanská vybavenost daného
místa. Budou mít děti školu v docházkové vzdálenosti a budou si
moci dojít do školy sami, nebo je budete dopravovat do
nejbližšího města? Navštivte okolí nemovitosti, nejlépe
i v různou denní a noční dobu. Není od věci se seznámit
s potenciálními sousedy. Zjistěte si jak daleko je nejbližší
obchod, zastávka hromadné dopravy, zdravotnické zařízení,
restaurace atd.

Stav nemovitosti a skryté vady

Při výběru se můžete setkat jak s nemovitostmi v původním stavu,
tak i s nemovitostmi zrekonstruovanými. Nově zrekonstruovaný byt
nebo dům obecně vyžaduje nižší investice pro útulné bydlení, přesto
se i u zrekonstruovaného bytu mohou vyskytnout skryté vady.
I pozemek, na kterém je dům postaven, může hodně věcí ovlivnit.
Například to, zda budete mít při přívalových deštích problémy
s vodou. Je možné, že odhalíte, že vás před nastěhováním čeká ještě
rekonstrukce nebo menší technické úpravy.

Náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti

Pokud kupujete nemovitost na hypotéku, tak máte přehled o tom, jak moc rodinný rozpočet splátky zatíží. S čím byste ještě měli počítat, jsou náklady spojené s vlastnictvím a užíváním nemovitosti. Starší nemovitosti jsou při nákupu obecně levnější než novostavby. Na druhou stranu mají vyšší měsíční náklady, zvlášť ty nezateplené. Měsíční finanční zatížení pak může být i dvojnásobné.

U bytů budete mít také povinnost přispívat v rámci společenství jednotek vlastníků (SVJ). V evidenčním listu si přečtěte, kolik se platí do fondu oprav, pojištění, odměny nebo svoz odpadu. Při koupi bytu si také dejte pozor na hospodaření SVJ. Jaký je zůstatek na účtu SVJ? Plánuje-li se v budoucích letech oprava a peníze na účtu nejsou, počítejte s navýšením příspěvků do fondu oprav.

Ochranné pásmo

Co je to ochranné pásmo? Jde o jasně vymezené území, ve kterém je
zakázaná jiná činnost než ta, pro niž je tento prostor vymezen.
To v praxi znamená, že pokud na vámi vyhlédnutém pozemku probíhá
ochranné pásmo, pak jde o zásadní omezení, které může velmi
zkomplikovat nebo dokonce zcela překazit plánované stavební úpravy.
Můžeme se setkat hned s několika typy ochranných pásem. Obvykle
jsou zřizována podél tras inženýrských a telekomunikačních sítí, podél
dopravních staveb, chráněných území, v blízkosti vodních a přírodních
zdrojů a v okolí kulturních památek nebo rezervací a památkových
zón. Ochranná pásma a podmínky či zákazy, které se k nim vztahují,
jsou stanoveny zákonem a odlišují se podle konkrétních typů pásem.
Informaci o existenci ochranných pásem si můžete vyžádat na
stavebním úřadě.

Právní stav nemovitosti

Jako první je nutné si zajistit aktuální výpis z listu vlastnictví, a to na katastru
nemovitostí, případně na pobočkách CzechPointu. Důležité jsou údaje nejen
o majiteli, ale také o omezení vlastnického práva jako je věcné
břemeno, zástavní právo, nařízení exekuce. Na listu vlastnictví je také
uvedeno, zda v současnosti probíhá další řízení, jež by mohlo nákup
znevýhodnit.
Základní právní vady by měly být na katastru uvedeny v listu vlastnictví
(zkráceně LV) je v podstatě centralizovaný dokument sloužící k evidenci
a zaznamenávání formálních údajů o nemovitosti. Tedy i bytové jednotky.

Sdílejte:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Oblíbené články

Odhad nemovitosti zdarma Plzeň